Unlock the Cannabis Industry with BudBlockz – Revolutionary Blockchain Platform

• BudBlockz is a crypto project powered by the Ethereum blockchain that seeks to revolutionize the cannabis industry by bringing together cannabis consumers and producers on a decentralized e-commerce platform.
• Its utility token, BLUNT, acts as a means of exchange between cannabis companies and consumers and is limited to 420m in circulation.
• BudBlockz is aiming to onboard over one billion users to web3 by 2025.

BudBlockz is a revolutionary crypto project powered by the Ethereum blockchain that seeks to revolutionize the multi-billion cannabis industry. Through its platform, BudBlockz seeks to enhance the supply and logistics of cannabis products while providing users with an easy and secure way to access the cannabis market.

At the core of BudBlockz is its utility token, BLUNT. This token acts as a means of exchange between cannabis companies and consumers, allowing users to purchase high-quality cannabis products. With a limited number of 420m tokens entering circulation, the token will facilitate transactions at dispensaries, farms, factories, and other cannabis-related businesses.

In addition to the token, BudBlockz has established the first-of-its-kind decentralized e-commerce platform. This platform offers users a secure and transparent way to access an array of cannabis products, enabling them to make informed decisions about their purchases.

With such an innovative platform, BudBlockz is aiming to onboard over one billion users to web3 by 2025. With the blockchain technology at its core, BudBlockz seeks to bring together cannabis consumers and producers in a secure and decentralized way, transforming the cannabis industry as we know it.

Veröffentlicht unter Allgemein | Schreib einen Kommentar

Nexo Loses $46 Million After Police Raid for Financial Crimes

• Nexo saw $46 million leave its wallets following a police raid of its offices for accusations of financial crimes, money laundering, and violating international sanctions against Russia
• The raid was part of an international operation and the investigators suspect the woman who led the OneCoin pyramid scheme was behind it
• The largest transactions made with Nexo’s wallets in the last 24 hours included sales of over $38 million worth of stablecoin Binance USD and two transactions depositing $19 million of BUSD to Paxos‘ Binance deposit address each

On January 13, 2023, Nexo experienced a significant amount of assets withdrawn from its wallets following a reported police raid on its offices by the Bulgarian National Investigation and State Agency for National Security. This raid was part of an international operation against what is alleged to be a large-scale scheme for financial crimes, money laundering, and violations of international sanctions against Russia. Nexo’s offices were searched and the investigators believe that Ruja Ignatova, the woman behind the OneCoin pyramid scheme, led the firm. This woman is currently one of the top 10 most wanted people by the FBI, Europol, and Interpol.

The news of the raid caused a large amount of panic and within 24 hours, $46 million worth of cryptocurrency had left Nexo’s wallets. According to data provided by blockchain analytics service Arkham Intelligence, this brought the balance down from $466 million to $420 million. The largest transactions made with Nexo’s wallets over the last 24 hours include a sale of over $38 million worth of stablecoin Binance USD (BUSD) to a Binance deposit address, and two transactions depositing $19 million of BUSD to Paxos‘ Binance deposit address each. The reason for these transactions is still unknown.

Nexo has yet to comment on the incident, though it is clear that this raid has caused a great deal of disruption. The company’s wallet balance has been significantly reduced, and the investigations are still ongoing. It remains to be seen what the outcome of these investigations will be, and how it will affect Nexo’s operations going forward.

Veröffentlicht unter Allgemein | Schreib einen Kommentar

CoinFund CEO Appointed to US CFTC’s GMAC, Advocating Crypto Innovation

• Chris Perkins, the CEO of CoinFund, has been appointed to the Global Markets Advisory Committee (GMAC) of the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
• This makes CoinFund one of the first crypto-focused firms to be represented on the GMAC.
• Chris Perkins is a Georgetown University alumnus and Marine Corps veteran with a passion for working with entrepreneurs.

Chris Perkins, the CEO of CoinFund, has been appointed as a representative on the Global Markets Advisory Committee (GMAC) of the Commodity Futures Trading Commission (CFTC). This appointment puts CoinFund among the very first crypto-focused firms to be represented on the GMAC, alongside established TradFi market participants such as J.P. Morgan, Goldman Sachs, BlackRock and others.

The appointment of Chris Perkins makes it possible for CoinFund to ensure that authorities appreciate the generational opportunity that Web3 presents. Perkins, a Georgetown University alumnus and Marine Corps veteran, has a passion for building, innovating and working closely with entrepreneurs. This makes him the perfect candidate to represent CoinFund on the GMAC, as he will be able to provide an educated and experienced opinion on the current state of the crypto industry.

CoinFund is a crypto-native investment firm and registered investment advisor, and the appointment of Perkins to the GMAC serves to show that the company is dedicated to advocating for transparent, predictable, and principles-based regulations that empower entrepreneurs to innovate onshore, protect investors, thoughtfully manage risk, and acknowledge the differences between centralized (CeFi) and decentralized finance (DeFi).

The GMAC is an important step forward for CoinFund and the crypto industry, as it allows crypto-focused firms to be represented and heard at the highest levels of government. With Perkins‘ appointment, CoinFund is now part of a select group of companies that are able to provide their valuable insight and experience to the CFTC.

Overall, Perkins‘ appointment to the GMAC is a huge step forward for CoinFund and the crypto industry as a whole. It is a testament to the company’s commitment to advocating for responsible innovation across the industry, and to the strength of its leadership in the form of Chris Perkins.

Veröffentlicht unter Allgemein | Schreib einen Kommentar

Wahań ceny Ripple

Wahań cen kryptowalut, takich jak Ripple, nie da się uniknąć. Kryptowaluty są bardzo zmiennymi aktywami, a wahań cen Ripple wywołuje wiele czynników, w tym zmiany w zasobach, zapotrzebowaniu i akceptacji na rynkach finansowych. W artykule omówiono definicję, przyczyny, warunki i skutki wahań cen Ripple. Przedstawiono również informacje o tym, jak inwestorzy mogą skorzystać z wahań cen tej kryptowaluty, jak różni się ona od innych kryptowalut oraz jej wpływ na rynek. Na koniec omówiono przewidywany wzrost cen Bitcoin Compass.

Definicja wahań cen Ripple

Wahania cen Ripple to zmiany ceny tej kryptowaluty w określonym czasie. Wahań cen Ripple można porównać do wahań cen akcji, gdzie w skrajnych przypadkach cena może wzrosnąć lub spadnąć w ciągu jednego dnia lub kilku godzin. Wahań cen Ripple można śledzić w czasie rzeczywistym, wykorzystując narzędzia do monitorowania cen, takie jak aplikacje mobilne, serwisy internetowe lub platformy do handlu kryptowalutami.

Przyczyny wahań cen Ripple

Wahań cen Ripple wywołuje wiele czynników. Należą do nich: zmiany w zasobach, zapotrzebowaniu i akceptacji na rynkach finansowych, zmiany w polityce, nadużycia i nieuczciwe praktyki rynkowe, manipulacje cenami, zmiany technologiczne, a także korzystanie z nielegalnych środków.

Warunki wahań cen Ripple

Ceny Ripple są bardzo zmiennymi aktywami, ale mogą się różnić w zależności od warunków rynkowych. Na przykład, jeśli na rynku panuje duża podaż, może to doprowadzić do spadku ceny Ripple. Podobnie, jeśli na rynku panuje duże zapotrzebowanie, może to doprowadzić do wzrostu ceny Ripple. Inne czynniki, takie jak wypowiedzi polityków i ich działania, mogą również mieć wpływ na cenę Ripple.

Jak Ripple jest wykorzystywany przez inwestorów?

Ripple jest wykorzystywany przez inwestorów do szybkiego transferu środków. Jest to kryptowaluta, która może być wykorzystywana do przesyłania pieniędzy na cały świat w krótkim czasie. Ripple jest coraz bardziej popularny wśród inwestorów i użytkowników, ponieważ jest szybki, wygodny i ma wysokie stopy zwrotu.

Jak inwestorzy mogą skorzystać z wahań cen Ripple?

Inwestorzy mogą skorzystać z wahań cen Ripple, poprzez handel na rynku kryptowalut. Handel kryptowalutami pozwala inwestorom na zakup lub sprzedaż Ripple na określonym rynku, aby zarabiać na zmianach cen. Inwestorzy mogą również inwestować w fundusze zarządzane przez specjalistów, które są specjalnie skonstruowane w celu wykorzystania wahań cen Ripple.

Różnice między wahaniem cen Ripple a innymi kryptowalutami

Istnieją pewne różnice między wahaniem cen Ripple a innymi kryptowalutami. Większość kryptowalut ma wahania cen wyższe niż Ripple, co oznacza, że ich ceny mogą wzrosnąć lub spaść znacznie szybciej niż cena Ripple. Ponadto, niektóre kryptowaluty są bardziej zmiennymi aktywami niż Ripple.

Wpływ wahań cen Ripple na rynek

Wahań cen Ripple ma wpływ na rynek kryptowalut. Wzrost ceny Ripple może doprowadzić do wzrostu innych kryptowalut, ponieważ inwestorzy mogą szukać alternatywnych opcji inwestycyjnych. Jednak spadek ceny Ripple może mieć odwrotny skutek, ponieważ użytkownicy mogą stracić zaufanie do tej kryptowaluty.

Przyszły wzrost cen Ripple

Przewidywany wzrost cen Ripple może być spowodowany kontynuacją wzrostu zainteresowania tym aktywem ze strony inwestorów, a także wprowadzeniem nowych technologii, które mogą wpłynąć na wzrost jego wartości. Warto również pamiętać, że wszelkie zmiany w polityce, nadużycia i nieuczciwe praktyki rynkowe mogą mieć wpływ na przyszły wzrost cen Ripple.

Podsumowanie

Wahań cen Ripple nie da się uniknąć. Kryptowaluty są bardzo zmiennymi aktywami, a wahań cen Ripple wywołuje wiele czynników, w tym zmiany w zasobach, zapotrzebowaniu i akceptacji na rynkach finansowych. W artykule omówiono definicję, przyczyny, warunki i skutki wahań cen Ripple. Przedstawiono również informacje o tym, jak inwestorzy mogą skorzystać z wahań cen tej kryptowaluty, jak różni się ona od innych kryptowalut oraz jej wpływ na rynek.

Na koniec omówiono przewidywany wzrost cen Ripple. Wahań cen Ripple nie da się uniknąć, dlatego ważne jest, aby inwestorzy byli świadomi potencjalnych zmian w jego cenie oraz wpływu tych zmian na rynek. Z tego powodu inwestorzy powinni mieć świadomość wahań cen Ripple, aby móc w pełni wykorzystać potencjał tej kryptowaluty.

Veröffentlicht unter Ripple | Schreib einen Kommentar

Komposter

Wie man einen Komposter auswählt
Die Zeiten der Komposthaufen in den Hinterhöfen sind lange vorbei. Heutzutage können Gärtner/innen viel effizienter und einfacher kompostieren. Dieser Leitfaden hilft dir zu entscheiden, welcher Kompostertyp für dich am besten geeignet ist. Die drei Arten von Kompostern sind:

Durchlaufkompostierer
Chargenkomposter
Innenkomposter (einschließlich Wurmkomposter)
Kontinuierliche Komposter
Demeter-Metallkomposttonne in grau im Garten mit offener Bodenklappe und Erde im InnerenDemeter-Metallkomposttonne
Diese geschlossenen Behälter sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet, von Küchenabfällen bis hin zu Gartenabfällen. Man nennt sie „kontinuierlich“, weil du ständig Material nachfüllen kannst. Der Kompost wird langsam erzeugt. Normalerweise sinkt der fertige Kompost auf den Boden der Tonne und kann ein paar Mal im Jahr entnommen werden. Da sie mit einem Deckel verschlossen sind, werden Nagetiere und anderes Getier ferngehalten.

Am besten geeignet für: Gärtner/innen, die Küchenabfälle, Unkraut und Gartenabfälle auf dem Kompost entsorgen wollen. Werfen und vergessen!

Veröffentlicht unter Allgemein | Schreib einen Kommentar

Entscheidende Faktoren bei der Wahl eines Kaffeevollautomaten

Kaffeevollautomaten: Vor- und Nachteile

Kaffee ist zweifellos das beliebteste und am meisten konsumierte Getränk in unserem Land. Laut Statistik konsumiert jeder Italiener durchschnittlich 5,8 kg pro Jahr.
Auch wenn es wirklich unmöglich ist, auf den Genuss eines guten Espressos an der Bar zu verzichten, gibt es heute verschiedene Arten von Kaffeemaschinen auf dem Markt, die es ermöglichen, ein hochwertiges Getränk zu erhalten und dabei die Gesamtkosten zu senken. Unter allen sind die automatischen Kaffeemaschinen diejenigen, die aufgrund ihrer technischen Eigenschaften in der Lage sind, den Espresso der Bar originalgetreu zu reproduzieren.automatische Kaffeemaschine

Wenn Sie den Kauf eines Kaffeevollautomaten für Ihren Haushalt oder Ihr Unternehmen in Erwägung ziehen, wird Ihnen dieser Kaufratgeber helfen, die Parameter zu klären, die Sie berücksichtigen müssen, angefangen bei den Vor- und Nachteilen. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

Kaffeequalität: Diese Art von Maschine ist die teuerste, aber gleichzeitig diejenige, die die beste Kaffeequalität garantiert. Das Hauptmerkmal dieser Produkte ist das Vorhandensein eines internen Mahlwerks, das sowohl die Verwendung von Kaffeebohnen als auch von Pulver ermöglicht. Wenn Sie frische Kaffeebohnen verwenden, werden diese vor jedem Brühvorgang gemahlen, so dass jeder Kaffee immer frisch ist.
Vielseitigkeit: Ein weiterer Vorteil dieses Maschinentyps ist seine Vielseitigkeit, sowohl in Bezug auf die Vielfalt der Getränke, die zubereitet werden können, als auch in Bezug auf die Funktionen zur individuellen Gestaltung des Kaffees. Wie wir sehen werden, lassen sich mit den modernsten Automaten neben Espresso auch viele andere Getränke zubereiten: Tee, Kräutertee, langer Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee und mehr. Darüber hinaus können einige Grundeinstellungen individuell angepasst werden, wie z. B. die Länge des Kaffees, die Temperatur, die Intensität des Aromas oder die Korngröße des Mahlguts.

Und die Hauptnachteile:

Hohe Kosten: Im Vergleich zu anderen Arten von Kaffeemaschinen erfordern die fortschrittlichsten automatischen Modelle eine größere Investition und können bis zu mehr als 1.000 € kosten;
Reinigung: Die Wartung dieser Kaffeemaschinen erfordert viel Zeit und mehrere Schritte: Neben den Entkalkungszyklen müssen das Innere der Maschine, die Kaffeegruppe und die anderen abnehmbaren Teile regelmäßig gereinigt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden;
Unhandlich: Von allen Kaffeemaschinen auf dem Markt sind die Vollautomaten am unhandlichsten, was sie sicherlich unhandlicher macht, wenn man keine große Arbeitsfläche hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kaffeevollautomat ein empfehlenswertes Produkt für Kaffeeliebhaber und diejenigen ist, die viel Kaffee konsumieren.

Veröffentlicht unter Allgemein, Ratgeber | Schreib einen Kommentar

Dark Souls III stürzt ab? Spiel startet nicht? Bugs in Dark Souls III?

Wenn Dark Souls III abstürzt, Dark Souls III nicht startet, Dark Souls III nicht installiert wird, es keine Steuerung in Dark Souls III gibt, kein Sound im Spiel ist, Fehler in Dark Souls III auftreten – wir bieten Ihnen die häufigsten Möglichkeiten zur Lösung dieser Probleme.

Aktualisieren Sie unbedingt Ihre Grafikkartentreiber und andere Software

Bevor Sie Ihren schlechten Gefühlen gegenüber dem Entwicklerteam freien Lauf lassen, vergessen Sie nicht, die offizielle Website des Herstellers Ihrer Grafikkarte aufzurufen und die neuesten Treiber herunterzuladen. Oft gibt es speziell vorbereitete, optimierte Treiber für ein bestimmtes Spiel. Sie können auch versuchen, eine frühere Version des Treibers zu installieren, wenn das Problem durch die Installation der aktuellen Version nicht gelöst wird. Es ist wichtig, daran zu denken, dass nur die endgültige Version des Grafikkartentreibers geladen werden muss – versuchen Sie nicht, die Beta-Version zu verwenden, da sie einige schreckliche Fehler haben kann.

Vergessen Sie auch nicht, dass Sie für ein gutes Funktionieren des Spiels die neueste Version von DirectX installieren müssen, die Sie auf der offiziellen Microsoft-Website finden und herunterladen können.

Dark Souls III startet nicht

Viele Probleme beim Starten von Spielen sind auf eine unsachgemäße Installation zurückzuführen. Prüfen Sie, ob während der Installation ein Fehler aufgetreten ist, löschen Sie das Spiel und führen Sie das Installationsprogramm erneut aus. Vergessen Sie jedoch nicht, vor der Installation das Antivirenprogramm zu deaktivieren, da es während des Installationsvorgangs oft irrtümlich Dateien löscht. Es ist auch wichtig, daran zu denken, dass der Pfad zum Ordner mit einem Spiel nur lateinische Buchstaben und Zahlen enthalten sollte.

Sie müssen auch überprüfen, ob auf der Festplatte genügend Platz für die Installation vorhanden ist. Sie können auch versuchen, das Spiel als Administrator im Kompatibilitätsmodus mit verschiedenen Windows-Versionen auszuführen.

Dark Souls III stürzt ab. Niedrige FPS. Friert. Hängt

Ihre erste Lösung für dieses Problem ist die Installation neuer Treiber für die Grafikkarte. Diese Aktion kann drastisch erhöhen Spiel FPS. Überprüfen Sie auch die CPU- und Speicherauslastung im Task-Manager (geöffnet durch Drücken von CTRL + SHIFT + ESCAPE). Wenn Sie vor dem Start des Spiels feststellen, dass ein Prozess zu viele Ressourcen verbraucht, schalten Sie das Programm aus oder entfernen Sie diesen Prozess einfach aus dem Task-Manager.

Gehen Sie als nächstes zu den Grafikeinstellungen im Spiel. Schalten Sie zunächst das Anti-Aliasing aus und versuchen Sie, die für die Nachbearbeitung zuständigen Einstellungen zu verringern. Viele von ihnen verbrauchen eine Menge Ressourcen und schalten Sie sie aus wird die Leistung erheblich verbessern, und nicht sehr die Qualität des Bildes beeinflussen.

Dark Souls III stürzt auf dem Desktop ab

Wenn Dark Souls III häufig auf dem Desktop abstürzt, versuchen Sie, die Grafikqualität zu verringern. Es ist möglich, dass Ihr PC einfach nicht genug Leistung hat und das Spiel nicht richtig funktioniert. Es lohnt sich auch, nach Updates Ausschau zu halten – die meisten heutigen Spiele verfügen über ein System zur automatischen Installation von Patches beim Start, wenn eine Internetverbindung verfügbar ist. Prüfen Sie, ob diese Option in den Einstellungen ausgeschaltet ist und schalten Sie sie gegebenenfalls ein.

Schwarzer oder schwarzer Bildschirm in Dark Souls III
Das häufigste Problem mit einem schwarzen Bildschirm ist ein Problem mit Ihrer GPU. Prüfen Sie, ob Ihre Grafikkarte die Mindestanforderungen erfüllt, und installieren Sie die neuesten Treiber. Manchmal ist ein schwarzer Bildschirm das Ergebnis eines Mangels an CPU-Leistung.

Wenn mit Ihrer Hardware alles in Ordnung ist und sie die Mindestanforderungen erfüllt, versuchen Sie, zu einem anderen Fenster zu wechseln (ALT + TAB), und kehren Sie dann zum Spielbildschirm zurück.

Veröffentlicht unter Ratgeber | Schreib einen Kommentar

Wie man Screenshot in Samsung Galaxy Tab S2 9.7 T819 LTE Android-Smartphone nehmen?

Mit einem Android-Gerät können wir mit den folgenden drei Methoden und Typen einen Screenshot erstellen

TIPP: Android-Geräte verfügen über 2 verschiedene Arten von physischen Tasten

Einschalttaste, physische Home-Taste und Lautstärke Plus & Lautstärke Minus zusammen
Einschalttaste, physische Lautstärke Plus und Lautstärke Minus zusammen

Wie macht man einen Screenshot mit der Power & Volume Down Taste?

Vergewissern Sie sich, dass der gewünschte Bildausschnitt des Samsung Galaxy Tab S2 9.7 T819 LTE, den Sie aufnehmen möchten, auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Drücken Sie gleichzeitig die Einschalttaste und die Leiser-Taste.

Der Screenshot wird automatisch in Fotos gespeichert, und Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn er verfügbar ist. Berühren Sie die Benachrichtigung oder öffnen Sie Fotos und gehen Sie zu Menü > Geräteordner > Screenshots, um Ihre gespeicherten Screenshots zu sehen.

Wie macht man einen Screenshot mit der Home-Taste?

Vergewissern Sie sich, dass der Rahmen sichtbar ist, um einen Screenshot auf dem Bildschirm aufzunehmen.
Drücken Sie die Home-Taste und die Einschalttaste gleichzeitig.

Der Screenshot wird automatisch in der Galerie gespeichert, und Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn er verfügbar ist. Berühren Sie die Benachrichtigung oder öffnen Sie die Galerie und gehen Sie zu > Ordner Screenshots, um Ihre gespeicherten Screenshots zu sehen.

TIPP: Um Ihren Screenshot ganz einfach per E-Mail, Textnachricht oder auf andere Weise weiterzugeben, wählen Sie Ihren Screenshot in Fotos Google Fotos aus und berühren Sie unten Teilen.

Wie macht man einen Screenshot mit Palm Swipe Capture?

Vergewissern Sie sich, dass der Rahmen sichtbar ist, um einen Screenshot auf dem Bildschirm aufzunehmen.
Wischen Sie mit der Handfläche zum Aufnehmen
TIPP: Das Streichen mit der Handfläche ist eine sehr einfache Methode, um einen Screenshot mit dem Samsung-Gerät zu machen. Sie müssen die Option „Streichen mit der Handfläche“ unter Geräteeinstellungen > durch Suchen von Palm Swipe to capture und Aktivieren (abhängig von der Verfügbarkeit der Modelle)

Veröffentlicht unter Ratgeber | Schreib einen Kommentar

Enjin si assicura un finanziamento di 18,9 milioni di dollari per la blockchain NFT basata su Polkadot

In mezzo al metaverso del token non fungibile in espansione, Enjin è pronto per il debutto della prima blockchain NFT costruita su Polkadot.

Secondo quanto riferito, la piattaforma di scambio crittografico Crypto.com ha condotto un round di finanziamento privato da $ 18,9 milioni per la nuova piattaforma blockchain NFT di Enjin

Enjin ha annunciato la notizia mercoledì con DFG Group, BlockTower e Arrington XRP Capital tra gli altri investitori nella vendita privata.

Soprannominata „Efinity“, la piattaforma è una blockchain NFT costruita su Polkadot che, secondo quanto riferito, offrirà una maggiore scalabilità per i partecipanti allo spazio NFT in espansione.

Dettagliando le specifiche tecniche della nuova blockchain NFT, l’annuncio ha affermato che Efinity avrà una capacità di throughput iniziale di elaborazione delle transazioni ogni sei secondi. Il team del progetto prevede di utilizzare il consenso proof-of-stake per ottenere una scalabilità fino a 1.000 transazioni al secondo.

Oltre alla scalabilità, Enjin cercherà anche di progettare l’interoperabilità cross-chain nello spazio NFT come parte degli sforzi per creare un vero metaverso NFT

Pertanto, Enjin sta lavorando a un nuovo standard di token chiamato „Paratoken“ pubblicizzato per fornire funzionalità cross-chain per NFT. Con Paratokens, i partecipanti al mercato saranno in grado di collegare oggetti da collezione digitali da altri blockchain all’ecosistema Efinity.

Secondo Enjin, Paratokens ha spinto i limiti dello standard token ERC-1155 creato dalla società nel 2018. Commentando l’importanza della funzionalità cross-blockchain per gli NFT, il co-fondatore di Enjin e chief technology officer Witek Radomski ha dichiarato:

“Le risorse digitali dovrebbero esistere in un metaverso di blockchain. L’apertura della liquidità su più blockchain e casi d’uso collegherà un ampio ecosistema di creatori, acquirenti e venditori.

La blockchain di Efinity avrà anche il proprio token nativo chiamato Efinity Token (EFI). I titolari di Enjin Coin (ENJ) possono partecipare a ENJ per guadagnare EFI, che funge da carburante per l’elaborazione delle transazioni sulla nuova rete NFT. EFI fungerà anche da token di governance per la comunità di Efinity.

Enjin Coin ha goduto di massicci ritorni di prezzo nel 2021 a causa del crescente interesse per le NFT. Il token ENJ ha registrato un rally di oltre otto volte a marzo ed è aumentato di oltre il 1.700% da inizio anno.

Veröffentlicht unter Bitcoin | Schreib einen Kommentar

Por qué la nueva „cesta“ de criptomonedas de JP Morgan

Por qué la nueva „cesta“ de criptomonedas de JP Morgan no incluye acciones de Tesla

Los inversores pueden comprar notas estructuradas vinculadas a 11 acciones, incluyendo Square y MicroStrategy, pero no Tesla.

En una presentación ante la SEC esta semana, el banco de inversión JP Morgan Chase reveló que está estableciendo lo que llama una „cesta de exposición a criptodivisas.“ Los inversores pueden Bitcoin System comprar notas estructuradas cuyo valor está vinculado a 11 acciones de empresas que participan en Bitcoin u otras criptodivisas.

Como la cesta se basa en parte en la exposición de cada empresa a Bitcoin, así como en la liquidez, incluye selecciones como el desarrollador de software en la nube MicroStrategy, la empresa de pagos Square, la empresa de minería Riot Blockchain y el fabricante de chips Nvidia. (Las acciones de esas cuatro empresas constituyen el 68% de la cesta).

La empresa de Ross Gerber, alcista de Tesla, añade la gestión de criptoactivos a través de Gemini

Gerber Kawasaki, una de las principales firmas de gestión de patrimonios que maneja 1.800 millones de dólares para 7.500 clientes, se pasa a la criptografía. El RIA (asesor de inversiones registrado), con sede en California, comenzará a comprar criptoactivos…
NoticiasNegocios
Daniel Roberts
9 de marzo de 2021

Tesla compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin a principios de este año y se estima que tiene un 0,3% de su tesorería en el activo digital. Entre las empresas que cotizan en bolsa, sólo MicroStrategy tiene una mayor reserva de Bitcoin, según Bitcoin Treasuries, con 91.064 BTC -suficiente para que la volatilidad de Bitcoin afecte al precio diario de las acciones de MicroStrategy.

En comparación, Square tiene 8.027 BTC, lo que supone el 0,4% de sus participaciones, y Riot tiene 1.175 BTC (1,7%). Nvidia, aunque no tiene Bitcoin en los libros, fabrica unidades de procesamiento gráfico que se utilizan en la minería de criptomonedas.

¿Qué pasa?

En resumen, JP Morgan cree que el precio de las acciones de Tesla es demasiado alto.

Los analistas de JP Morgan advirtieron el 9 de diciembre de 2020:

„Recomendamos a los inversores que no ponderen las acciones de Tesla en su cartera en igual proporción que el S&P porque las acciones de Tesla están, en nuestra opinión y por prácticamente todas las métricas convencionales, no sólo sobrevaloradas, sino dramáticamente“.

El precio de las acciones de Tesla cerró ese día a 604,48 dólares. Dado que actualmente se encuentra en 668 dólares, después de haber bajado desde un máximo histórico de 900 dólares, no ha ocurrido mucho para cambiar la opinión del banco de inversión.

En su lugar, JP Morgan completó el 32% restante de la cesta con acciones de PayPal (10%), que ha integrado las compras de Bitcoin y otras criptomonedas en su aplicación; las empresas de semiconductores Advanced Micro Devices (5%) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (5%); los mercados de criptoderivados Intercontinental Exchange (4%) y CME Group (4%); el minorista de muebles Overstock.com (2%), que dirige un ala de blockchain; y Silvergate Capital (2%), un banco para empresas de criptomonedas.

Los inversores pueden comprar en la cesta con un mínimo de 1.000 dólares. Por sus problemas, JP Morgan descuenta el 1,5% de la inversión y los rendimientos.

Veröffentlicht unter Bitcoin | Schreib einen Kommentar